003

Tikslas: 

  • Mokyklos bendruomenės ugdymo proceso kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimas, mokyklos veiklos plano uždavinių įgyvendinimas.

Uždaviniai:

  • Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę .
  • Skatinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.
  • Teikti pasiūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.