foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Tegul auga vaikai turtingų sielų, kurias suvirpintų medžio lapas, saulės blyksnis vandenyje, paukščio giesmė pavasary“. Dr. V. Nedzinskas

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

"Pokyčiai pernelyg svarbūs, kad paliktume juos tik ekspertams" Michael Fullan

             Flag of Lithuania Flag of the United Kingdom Flag of Russia Flag of Germany struktura Neįgaliesiems fb    Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavo mstl., Marijampolės savivaldybė.   Telefonas/faksas: 8-343-20593    El. paštas: borutosgimnazija@gmail.com

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjo pareigybė (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje)

Darbo sutartis - terminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo darbuotojo darbo stažo (metais) iš intervalo: 4,7-6,2.

Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir/ar profesinį išsilavinimą;

1.2. gebėti bendrauti su vaikais;

1.3. būti išklausęs nustatytus higieninių įgūdžių ir pirmosios medicininės pagalbos kursas;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti savo darbus, užtikrinti darbų kokybę.

1.5. turėti panašią darbo patirtį.

2. Darbuotojas atsako už:

2.1. vaikų saugumą, nesant grupėje mokytojo;

2.2.priskirtų patalpų švarą ir tvarką;

2.3. darbo tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų vykdymą;

3. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjas atlieka šias funkcijas:

3.1. palaiko grupėje pavyzdingą tvarką ir švarą;

3.2.vėdina patalpas laikantis saugos ir higienos reikalavimų;

3.3. prižiūri vaikų maitinimą grupėje;

3.4. kartu su mokytoju prižiūri ir ugdo vaikų valgymo higieninius įgūdžius;

3.5. padeda mokytojui prižiūrėti vaikus, talkina organizuojant ugdomąją veiklą;

3.6. taupiai naudoja gimnazijos materialius ir energetinius išteklius;

3.7. atlieka kitus grupės mokytojo ir administracijos nurodytus darbus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 rugpjūčio 29 d. (imtinai), Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Informacija teikiama numeriu: 8-343-20593

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 24 d.

Atrankos data - 2022 m. rugpjūčio 31 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybė (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje)

Darbo sutartis – terminuota, su galimybe dirbti neterminuotai, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo darbo stažo (metais) iš intervalo: 4,7-6,2.

Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo;

1.2. išmanyti pastatų technines savybes;

1.3. vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

1.4. mokėti naudotis įvairiais darbo įrankiais tame tarpe ir elektriniais;

1.5. mokėti mūryti, tinkuoti, glaistyti, dažyti;

1.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

2. Darbo pobūdis:

2.1. nuolat tikrina gimnazijos vidaus patalpas, pastatus, teritoriją, palaiko švarą ir tvarką;

2.2. nuolat atlieka pastatų ir statinių paprastojo ir pagrindinio remonto, santechnikos, elektrifikacijos, aplinkos priežiūros darbus ir kitus darbus, kuriuos dirbti paveda tiesioginis vadovas.

2.3. laikydamasis darbų saugos reikalavimų, valo stogo lietvamzdžių latakus, o žiemos metu nukasa sniegą ir šalina ledą nuo šaligatvių, nuogrindų, privažiavimo kelių, neįgaliųjų, prekių pristatymo privažiavimo vietų, nuo atliekų surinkimo aikštelės, pabarsto šaligatvius smėliu, druska, nudaužo pastebėtus varveklius, valo pastato sienas, stogus, užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus, nuogrindas, tvoras, atlieka kasimo, betonavimo, plytelių klojimo, krovimo rankomis darbus;

2.4. prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos techninę būklę, sistemas, šalina sutrikimus, paruošia radiatorius šildymo sezonui;

2.5. prižiūri ir remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus;

2.6. progimnazijos darbuotojams padeda tvarkyti interjerą, perstatinėti baldus, padeda pasiruošti renginiams, paruošia aplinką ir patalpas, baldus naujiems mokslo metams.

3. Privalumai:

3.1. panašaus darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;

5. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 rugpjūčio 26 d. (imtinai), Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atrankos data 2022m. rugpjūčio 29 d.

Dokumentai priimami 7 darbo dienas po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 18 d. iki atrankos likus ne mažiau 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus pranešta individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Virėjo (-os) pareigybė (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje)

Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo virėjo (-os) darbo stažo (metais) iš intervalo: 4,7-6,2.

Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Virėjas (-a) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo;

1.2. turintis virėjo kvalifikaciją;

1.3. nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą bei išklausęs higienos į gūdžių kursą.

2. Darbo pobūdis:

2.1. maistą gaminti griežtai laikantis Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų, ikimokyklinių į staigų higienos normų ir taisyklių, vadovaujantis patiekalo receptūros technologinėmis kortelėmis;

2.2. tiksliai pagal svorį priimti iš sandėlio ir panaudoti produktus;

2.3. užtikrinti, kad į grupes išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;

2.4. užtikrinti, kad maistas į būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko.

3. Privalumai:

3.1. panaši darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;

5. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 rugpjūčio 26 d. (imtinai), Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atrankos data 2022m. rugpjūčio 29 d.

Dokumentai priimami 7 darbo dienas po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 18 d. iki atrankos likus ne mažiau 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus pranešta individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Vairuotojo pareigybė (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje)

Darbo sutartis – terminuota, su galimybe dirbti neterminuotai, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo vairuotojo darbo stažo (metais) iš intervalo: 4,7-6,2.

Pretendento atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Vairuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo;

1.2. išsilavinimas: vidurinis bendrojo lavinimo;

1.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, D kategorija.

2. Darbo pobūdis:

2.1. laiku ir saugiai nuvežti mokinius į paskirties vietą (į gimnaziją, iš gimnazijos), stebėti, kad mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse) pagal mokinių gyvenamąją vietą;

2.2.vaikų vežiojimas į ekskursijas, pažintines keliones, įvairius sporto ar edukacinius renginius;

2.3. autobuso priežiūra.

3. Privalumai:

3.1. iniciatyvumas rengiant bendrus įstaigos renginius, projektus;

3.2. aktyvus dalyvavimas bendruomeninėje veikloje.

4. Vairuotojui draudžiama:

4.1.Vairuoti transporto priemonę neturint tam teisės, išvykti į kelionę techniškai netvarkingu, nešvariu (iš išorės ir vidaus) autobusu, be būtinų dokumentų;

4.2. Vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus saugiam eismui;

4.3. Vežti pašalinius asmenis (ne mokinius ir jų globotinius) arba daugiau mokinių, negu mokykliniame autobuse įrengta sėdimų vietų;

4.4. Vartoti necenzūrinius žodžius bei autobuse rūkyti mokinių akivaizdoje;

4.5. Važiuoti didesniu kaip 70 km/h greičiu, jeigu jis dar labiau neribotas kelio ženklais;

4.6. Sugedus autobusui arba įvykus nelaimei palikti mokinius be priežiūros.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas;

6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 rugpjūčio 23 d. (imtinai), Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos raštinėje (A.Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas) arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atrankos skelbimo data 2022m. rugpjūčio 26 d.

Dokumentai priimami 8 darbo dienas po atrankos paskelbimo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2022 m.  rugpjūčio 11 d. iki atrankos likus ne mažiau 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus pranešta individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti (0,5 etato, nuolatinis darbas)
Darbo aprašymas:
• Mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais),
mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis,
rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
• Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų
nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimą;
• Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos
poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių
priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių
prevencija, intervencija.
• Tyrimai.

Reikalavimai:

  • aukštasis universitetinis psichologo išsilavinimas;
  • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
  • kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Privalumas darbo su IKT patirtis.

 Reikalingi dokumentai:

  • prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
  • gyvenimo aprašymas (CV);
  • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

CV su nuoroda „Psichologo“ lauksime el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui.

Juozapavičiaus g. 1,  Liudvinavo mstl.
Marijampolės savivaldybė
LT-69171 
Lietuva 

Dirbame darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.00 val.

Lankytojai
8
Straipsniai
810
Straipsnių peržiūros
281595

© 2022 Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas: 190398811. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.