003

es

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui ir gamtos mokslams mokyti perkamos per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.vedlys.smm.lt/#apie