003

Naujienos

Informacija ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupių udgytinių tėvams

GERBIAMI IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPIŲ UGDYTINIŲ TĖVELIAI,

2020 m. balandžio 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas priėmė sprendimą „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ (toliau – Sprendimas). Sprendime savivaldybės įpareigojamos karantino metu organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, kai  tėvai ar vaiko globėjai, įvertinę visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose,  pateikia darbdavio pažymą dėl būtinumo dirbti.  Tokioje pažymoje turi būti nurodyta, kad žmogui būtina dirbti jo darbo vietoje, t. y. nuotoliniu būdu savo funkcijų jis negali atlikti. Tokias pažymas turi pateikti abu tėvai. Tačiau ir tėvai, ir darželių darbuotojai įpareigojami laikytis griežtų higienos taisyklių, kad pavyktų išvengti koronaviruso plitimo vaikų priežiūros įstaigose. Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigose šiuo metu negali būti prižiūrimai vaikai, sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat į darželius negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos paveikiamais žmonėmis – vyresniais nei 60 metų, sergančiais lėtinėmis ligomis (daugiau informacijos pridėtame Sprendime ir SAM detalizuotoje tvarkoje).

Jeigu Jūsų vaikui reikalinga priežiūra darželyje(atkreipkite dėmesį į reikalavimus ir sąlygas šiai paslaugai gauti) prašome iki balandžio 28 dienos 17 val. Informuoti grupės mokytoją, užpildyti pridedamą prašymą ir pateikti darbdavio pažymas abiem tėvams apie būtinumą dirbti darbo vietoje.

SAM sprendimas DĖL COVID-19 LIGOS KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE V-977

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KARANTINO LAIKOTARPIU

Prašymas(DOCX)

Prašymas(PDF)

MOKSLEIVIŲ, JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI !

Mokymasis iš namų naudojant technologijas tapo iššūkiu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Prie to turėsime visi prisitaikyti. Atsiranda asmenų, kurie nuotolines pamokas bando apsunkinti ar net sutrukdyti. Jau buvo atvejų, kai mokiniai perduoda savo prisijungimo duomenis ar persiunčia online pamokų nuorodas pašaliniams asmenims. Pastarieji trukdo pamokas, tyčiojasi, vartoja necenzūrinius žodžius ar siuntinėja įvairius nepadorius vaizdelius. Atkreipiame dėmesį, kad už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus taip pat numatyta atsakomybė. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:


Mokiniams:
1. niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys;
2. online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai;
3. nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
Tėvams: domėtis ugdymosi procesu, kontroliuoti jo eigą.
Mokytojams:
1. šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.

Visiems mokymo ir mokymosi proceso dalyviams: netoleruoti elektroninių patyčių, nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.
Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis www.epolicija.lt.

 

PRIDEDAME plakatą, kuriame numatyta tiek mokinių tėvų, tiek pačių mokinių atsakomybė. Tikimės, jog turėsite galimybe juo pasidalinti su tėvais ir mokiniais. 

 MOKSLEIVIŲ JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI