Įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisų jų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo. pdf