foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

"Pokyčiai pernelyg svarbūs, kad paliktume juos tik ekspertams" Michael Fullan

             Flag of Lithuania Flag of the United Kingdom Flag of Russia Flag of Germany struktura Neįgaliesiems fb    Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavo mstl., Marijampolės savivaldybė.   Telefonas/faksas: 8-343-20593    El. paštas: borutosgimnazija@gmail.com

Tikslas – užtikrinti bendruomenės saugumą, skatinant pozityvų mokinių elgesį ir kuriant tvarų, emociškai saugų ir sveiką mokyklos klimatą.

Svarbiausias VGK darbo kryptys ir tikslai:

 1. Skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, drauge su visa mokyklos bendruomene užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
 2. Įgyvendinant ir koordinuojant prevencinę veiklą mažinti įvairius rizikos veiksnius susijusius su nusikalstamumu, pamokų nelankymu, patyčiomis, smurtu ir žalingais įpročiais.
 3. Teikti pagalbą ir siūlymus visai mokyklos bendruomenei dėl ypatingų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimo, pagalbos jiems teikimo ir kitų aktualių klausimų.
 4. Įvykus krizei mokykloje, organizuoti krizės valdymo priemones.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Rymantė Marcinkevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Alė Ruočkienė – vyr. lietuvių kalbos mokytoja, sekretorė;

Nariai:

 1. Aušra Jurkšaitienė – vyr. socialinė pedagogė;
 2. Rita Baglakienė – vyr. specialioji pedagogė;
 3. Rita Peldžiuvienė - pradinių klasių mokytoja, metodininkė;
 4. Irma Stražnickaitė – etikos ir etininės kultūros vyr. mokytoja;
 5. Aušra Kunkulienė – anglų k. vyr. mokytoja;
 6. Oksana Ulevičienė - sveikatos priežiūros darbuotoja;
 7. Reda Žaliaduonienė – Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja, globoja mūsų gimnazijos Atvejo vadybos šeimų vaikus

Juozapavičiaus g. 1,  Liudvinavo mstl.
Marijampolės savivaldybė
LT-69171 
Lietuva 

Dirbame darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.00 val.

Lankytojai
8
Straipsniai
842
Straipsnių peržiūros
313953

© 2022 Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas: 190398811. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.