Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos taryba sudaryta iš:

Mokytojų atstovai

mokytojams  Rymantė Marcinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
 mokytojams  Rita Peldžiuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 mokytojams  Algimantas Avulis, technologijų mokytojas metodininkas;
 mokytojams  Rima Lukoševičienė, kūno kultūros vyr. mokytoja;
 mokytojams  Valentinas Razmus, fizikos mokytojas metodininkas;
 mokytojams  Zita Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 mokytojams  Ramunė Vaiginienė, socialinė  pedagogė.


 Tėvų, globėjų atstovai

tevai Živilė Baltuškonienė;
tevai Ramūnas Sutrinavičius;
tevai Jolanta Tumynienė;
tevai Snieguolė Mikulskienė;
tevai Laima Šamatauskienė;
tevai Paulius Ulevičius;
tevai Rima Krapavičienė;
tevai Alma Insodienė.

 

Mokinių atstovai

mokiniu Dominyka Kaušikaitė, 12 klasė;
mokiniu Miglė Pajedaitė, 12 klasė;
mokiniu Justinas Ciplijauskas, 11 klasė;
mokiniu Greta Merčaitytė, 11 klasė;
mokiniu Marija Savukaitė, 11 klasė;
mokiniu Viktorija Rainickytė, 10 klasė;
mokiniu Rasita Ambrazevičiūtė, 9 klasė.