foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

"Pokyčiai pernelyg svarbūs, kad paliktume juos tik ekspertams" Michael Fullan

             Flag of Lithuania Flag of the United Kingdom Flag of Russia Flag of Germany struktura Neįgaliesiems fb    Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavo mstl., Marijampolės savivaldybė.   Telefonas/faksas: 8-343-20593    El. paštas: borutosgimnazija@gmail.com

 

Specialioji pedagogė – Rita Baglakienė

 

Kontaktai

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dienos Kontaktinės darbo valandos

Konsultacinės darbo valandos

Pirmadienis

8.00 - 13.40

7.40 - 8.00, 13.40 - 16.40

Antradienis

- -

Trečiadienis

8.00 - 14.05

7.40 - 8.00, 13.40 - 16.40

Ketvirtadienis

- -

Penktadienis

8.00 - 13.10

7.40 - 8.00, 13.10 - 16.40

 

Specialioji pedagoginė pagalba-pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą.

Specialiosios ugdymosi pagalbos teikimo uždaviniai:

1. Nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.

2. Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

3. Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 •  atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą mokykloje ir esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
 •  bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;
 •  rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias programas, veiklos ataskaitą;
 •  padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 •  patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, padėti rengti ugdymo programas;
 •  teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 •  naudoti ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 •  tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
 •  dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 •  taikyti savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 •  šviesti mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
Juozapavičiaus g. 1,  Liudvinavo mstl.
Marijampolės savivaldybė
LT-69171 
Lietuva 

Dirbame darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.00 val.

Lankytojai
8
Straipsniai
842
Straipsnių peržiūros
313918

© 2022 Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas: 190398811. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.