003

1. Juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo paslaugas - Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija.
2. Juridiniai asmenys, teikiantys maisto produktų tiekimo paslaugas: UAB Sanitex, UAB Anoda, ūkininkas P. Žolynas.
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Mokinių maitinimo Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje tvarka.
5. Mokinių nemokamo maitinimo Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje tvarka.