Dabartinė mūsų mokyklos biblioteka turi nemažas patalpas, kuriose be bibliotekos yra skaitykla bei informacinis centras . Bibliotekoje ir skaitykloje įrengta 16 darbo vietų, 8 yra internetinė prieiga. Moksleiviai ir mokytojai turi galimybę nemokamai kopijuoti ir spausdinti reikiamą medžiagą. Lankytojai gali skaityti periodinius leidinius, ieškoti reikalingos informacijos knygose, žinynuose, enciklopedijose, internete. Mokiniai gali ruošti namų darbus, projektus. Skaitykloje vedami konkursai, viktorinos, olimpiados, konferencijos ir kiti renginiai. Skaitykloje įkurtas PIT-as (profesinio informavimo taškas).

 Mokyklos bibliotekos fondas komplektuojamas atsižvelgiant į ugdymo programas, pasirinktus mokymosi profilius, mokytojų ir mokinių pageidavimus. Biblioteka savo nuožiūra renkasi literatūrą iš knygynų ir leidyklų. Šiuo metu fondą sudaro  8422 egz. grožinės bei informacinės literatūros. Bibliotekai priklauso atskiras 6420 egz. vadovėlių fondas.

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

IMG 20210528 114443

IMG 20210528 114548