2021 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PANAS

2019/2020 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

2018/2019 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Mokinių sergamumo registras 2018 m