003

Psichologė Raimonda Jurčenkienė

Kontaktai: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis   8.00 – 11.45

Trečiadienis   8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Pastaba. BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA (dėl susitikimo galima rašyti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba raštu kreiptis Mano dienyne nurodant mokinį, problemą bei kontaktinį telefoną).

Konkretų susitikimo laiką suderinsim individualiai. Konsultacijos teikiamos tiek kontaktiniu tiek nuotoliniu būdu.

 

Gimnazijoje teikiamos nemokamos psichologinės paslaugos:

konsultavimas (mokinių, tėvų, pedagogų);

mokinio (vaiko) raidos ypatybių, galių ir sunkumų, psichologinių ir ugdymosi problemų įvertinimas;

prevencija (bendruomenės grupių tyrimai bei psichologinis švietimas).

Gimnazijoje teikiamų psichologinių paslaugų tikslai:

mokinių saugumo, geros emocinės savijautos puoselėjimas,

sėkmingos mokinių asmenybės raidos skatinimas,

mokinių psichologinio atsparumo stiprinimas,

socialinių emocinių kompetencijų ugdymas,

pagalba šeimai bei pedagogams sprendžiant vaikams bei paaugliams iškylančius psichologinius sunkumus.

 

Į psichologę gali kreiptis:

pats mokinys (vaikas) savarankiškai;

mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);

mokinį nukreipia pedagogai, su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu;

mokinys siunčiamas Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Mokiniui iki 16 m. psichologinė pagalba teikiama gavus tėvų sutikimą.

Psichologinės konsultacijos - galimybė siekti geresnės gyvenimo kokybės.

Psichologinis konsultavimas – sąmoningas gerų santykių su klientu kūrimas, siekiant padėti iškilusius sunkumus pašalinti arba sumažinti iki toleruojamo lygmens, pagerinti mokinio emocinę savijautą, pasiekti kitus konkrečiu konsultavimo atveju numatytus tikslus.

Psichologinė pagalba pirmumo tvarka teikiama mokiniams atsidūrusiems krizinėse situacijose, smurtą patyrusiems vaikams bei paaugliams, taip pat mokiniams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

Sėkmingai psichologinei pagalbai reikalingas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas: išsami informacija (apie vaiko raidą, šeimos aplinką, gyvenimo įvykius, pomėgius, dominuojančias emocines būsenas, galias ir sunkumus) bei atsižvelgimas į rekomendacijas. Kuo vaikas mažesnis, tuo daugiau reikšmės įveikiant sunkumus turi pokyčiai artimiausioje aplinkoje.

Psichologo ir kliento santykiai grindžiami pagarba, atvirumu, pasitikėjimu, konfidencialumu. Psichologinės paslaugos teikiamos laikantis psichologo etikos reikalavimų.

Konfidencialumas nėra saugomas, kai kliento ar kito žmogaus gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, atlikta arba planuojama kriminalinė veika. Šiais atvejais informacija teikiama tik suinteresuotiems asmenimis, kurie gali padėti išspręsti problemą.