003

TARPTAUTINĖ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“

2016 - 2017 mokslo metais Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 6 – 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Tikėtina, kad programoje ,,Zipio draugai“ dalyvavę vaikai mokės įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Programos metu įgyti gebėjimai padės vaikams suvokti ir skatins kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Vaikai mokės susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Manytina, kad programa padės vaikams ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Socialinė pedagogė

Bibliotekų savaitė

Balandžio 28 d. pailgintos darbo dienos grupės mokiniai pravedė „PUG“ ugdytiniams popietę skirtą paminėti bibliotekų savaitei. Paulina ir Dominykas pasekė Andersono pasaką „Bjaurusis ančiukas“. „PUG“ ugdytiniai pašoko „Ančiukų“ šokį su pagamintais Andersono pasakų herojais. Organizatoriai: Bibliotekininkė B. Šukevičienė „PUG“ auklėtoja L. Miežlaiškienė Pailgintos d. d. grupės auklėtoja R. Šerpenskienė