003

Pirmosios klasės mokiniai, mokytoja R.Peldžiuvienė ir logopedė J. Kanapickienė vykdo ilgalaikę projektinę vieklą "Kuriu pasaką - valdau lėles". Gegužės 17 dieną pristatė spektaklį "Snieguolė" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniams.