003

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS VIDUTINIS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2018-2019 METAIS

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, eur. (vienai pareigybei)

1 Direktorius 1 1574.00
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1312.00
3 Logopedas 1 608.00
4 Socialinis pedagogas 1 859.00
5 Specialusis pedagogas 1 708.00
6 Psichologas III kat. 1 897.00
7 Papildomo ugdymo organizatorius 1 649.00
8 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1 696.00
9 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3.3 687.00
10 Bibliotekininkas 1 440.00
11 Mokytojo padėjėjas 1.25 616.00
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 0.50 557.00
13 Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija 0.17 849.82
14 Mokytojas 2.77 941.72
15 Vyresnysis mokytojas 10.15 1009.54
16 Mokytojas metodininkas 5.92 1075.59
17 Bendrojo ugdymo mokytojas 19.01 1018.79
18 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1.00 861.00
19 Vyriausiasis buhalteris 1.00 849.00
20 Buhalteris 0.50 719.00
21 Sekretorius 1.00 558.00
22 Inžinierius kompiuterių priežiūrai 1.00 432.00
23 Pailgintos dienos grupės auklėtojas 1.50 712.50
24 Santechnikas 0.75 400.00
25 Pastatų ir statinių priežiūros darbin 0.75 400.00
26 Vairuotojas  2.00 424.00
27 Virėjas  2.50 505.33
28 Pagalbinis virtuvės darbininkas 1.00 400.00
29 Rūbininkas 1.00 400.00
30 Valytojos 5.75 400.00
31 Kiemsargis 1.50 400.00
32 Budėtojas 1.00 400.00
33 Kūrikas 2.00 562.50
34 Elektrikas 0.75 421.00
35 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2.00 503.67