003

Edukacinės komisijos sąrašai rodo, kad 1781 m. Liudvinave buvo pradinė mokykla, kurioje mokėsi 20 mokinių.

   XIX a. pabaigoje pastatytas pastatas, skirtas mokyklai.

   1902 m. Liudvinavo pradinėje mokykloje dirbo mokytojai: J. Ambraziejus, A. Vencius, J.Grinkevičius. Mokinių skaičius siekė iki 200.

   1913 m. baigtas statyti mūrinis mokyklos pastatas. Mokyklos vedėju paskirtas J.Grinkevičius. Mokytojavo V. Sereda, J. Gerulaitis.

   1914 m. pabaigoje Liudvinavą okupavo vokiečiai, mokykla buvo uždaryta. 1915 m. mokykla sudegė.

   1917-1922 m. mokykla dirbo sunkiomis sąlygomis. Mokytojai buvo ; V. Mozūraitis, V. Kulboka.

   1923 m. atstatytas sudegęs pastatas. Mokyklos vedėju paskirtas A. Akelaitis, kuris dirbo iki 1945 m. Mokytojai buvo: A. Žiginskaitė, M. Markauskas.

   1937/38 m. m. Liudvinave atidarytas penktasis skyrius.

   1939 m. – šeštasis skyrius.

   1944 m. Liudvinave įsteigta progimnazija.

   1949/50 m. m. progimnazija perorganizuota į septynmetę mokyklą.

   1951/52 m. m. atidaryta aštuntoji klasė.

   1954/55 m. m. veikė pilna vidurinė mokykla.

   1989 m. pavasarį mokyklai suteiktas rašytojo Kazio Borutos vardas.

MOKYKLOS DIREKTORIAI:

   K. Vasaitis 1944-1946 m.

   J. Vosylius 1946-1949 m.

   P.Simanavičius 1949-1950 m.

   P. Vaitiekūnas 1950-1964 m.

   J. Daugėla 1964-1971 m.

   M. Orinienė 1971-1988 m.

   V. Tumelis 1988-1993 m.

ILGIAUSIAI MOKYKLOJE DIRBĘ MOKYTOJAI:

    A. Rutkauskienė 1943-1963 m.

   K. Vasaitis 1944-1970 m.

   O. Vasaitienė 1944-1971 m.

   P. Samuolis 1948-1971 m.

   J. Matulevičienė 1949-1989 m.

   A. Zorubienė 1949-1978 m.

   P. Vaitiekūnas 1950-1964 m.

   D. Mickienė 1951-2001 m.

   A. Vaitiekūnienė 1951-1990 m.

   M. Orinienė 1952-1988 m.

   J. Kilinskienė 1952-1992 m.

   A. Zabielienė 1952-1978 m.

   V. Strazdas 1952-1984 m.

   A. Strazdienė 1952-1978 m.

   J. Viskantienė 1952-1986 m.

   B. Katiliūtė 1954-1963 m.

   J. Daugėla 1964-1971 m.

   J. Matusevičiūtė 1956-1972 m.

   B. Vaidienė 1957-1987 m.

   M. Stoškuvienė 1961-1993 m.

   A. Avulis 1963-1988 m.

   V. Avulienė 1964-1988 m.

   G. Beinaravičienė 1973-2001 m.