003

Naujienos

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius atrinko grupę mokytojų iš visos Lietuvos dalyvauti NASA  The GLOBE Program mokymuose Tartu, Estijoje. Į mokymus, kurie vyko šių metų rugpjūčio 12-15 dienomis, buvo pakviesta ir Liudvinavo Kazio Bortutos gimnazijos biologijos mokytoja Sigita Dzimijonienė.

Lietuvos mokytojų delegacija lankėsi Tartu Loodmaja-Tartu gamtos namuose, kurių veiklas ir aplinkas  pristatė šios mokyklos direktorė Janika Ruusma. Lektoriai Elli Altin (MT) ir Aiki Jogevos paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose supažindino su GLOBE (Global learning and observations to benefit the environment) programa. GLOBE yra tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, telkianti mokinius, mokytojus ir mokslininkus tyrinėti aplinką; ugdo gamtamokslinius vaikų ir jaunimo gebėjimus; formuoja praktinius įgūdžius bei skatina tarptautinį bendradarbiavimą bendrąjį ir neformalųjį ugdymą teikiančiose pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, profesinėse mokyklose. GLOBE programa padeda pedagogams pristatyti mokymosi galimybes mokiniams, gilinti mokslinį mokinių supratimą, kasdieninį mokymosi procesą praturtinant įvairiais analizės metodais.

GLOBE programos idėja buvo paskelbta 1994 m. Pasaulinės žemės dienos proga, kovo 21 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvą programos idėjos pasiekė 1999 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje darbuotojai kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais parengė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės vandenyno atmosferos administracijos sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant GLOBE programą. Lietuva tapo 100-ąja valstybe, įsijungusia į GLOBE.

Tartu, mokymų metu, buvo pateikta daug praktinių metodų atmosferos, dirvožemio ir kraštovaizdžio stebėjimams ir nemažai naujų žinių apie gamtą, jos istoriją. Nuo rugsėjo mėnesio ši NASA Globe  program  pradės naujus darbus  ir  Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijosje. Tikimės, kad gimnazistams naujieji mokslo metai atneš daug naujų įdomių veiklų, projektų bei paskatins vaikus dar labiau domėtis, stebėti ir tyrinėti  juos supančią aplinką ir ją saugoti.